ماکادميا – ماکادميا گران ترين خشکبارجهان

 

ماکادميا يا گران ترين خشکبار جهان:

پيشگفتار:

ماکادميا درختي است که ميوه آن گرانترين و مرغوبترين خشکبار جهان به شمار مي رود. اين گياه بومي استراليا است و در جنگل هاي باراني  و  مکانهاي مرطوب نزديک نهرها  رشد خوبي دارد. آفتاب  کامل  با اندکي سايه براي گياه مناسب است  و  عملکرد مغز را افزايش مي دهد. اما اگر کشت تجاري آن مد نظر نباشد، سايه را به آساني تحمل مي کند.گياه به خشکي مقاوم است، باد، سرماي شديد و شوري را نمي تواند بپذيرد. همچنين نيازي به خاک حاصلخيز ندارد. در هر ترکيب خاک از سبک تا سنگين  اما با زهکشي خوب رشد مي کند.
مزيت اقتصادي اين گياه، اندک بودن هزينه نگه داري آن است. زيرا نيازي به آبياري ندارد  ( به صورت ديم پرورش مي يابد) نسبت به آفات و بيماري ها مقاوم است.  ميوه هاي آن پس از رسيدن شروع به ريزش کرده و برداشت آن دستي و آسان است.
ماکادميا از نظر بازرگاني در استراليا ، جنوب آفريقا و آمريکاي مرکزي يکي  از  توليدات مهم کشاورزي به شمار مي رود. کشت تجاري آن در استراليا و هاوايي در سطحي گسترده انجام مي گيرد . در کاليفرنيا به عنوان يک گياه زينتي پرورش مي يابد.  آمريکا بزرگترين مصرف کننده ماکادميا است . مغز ماکادميا  در انواع شکلات کيک و بستني به کار مي رود. همچنين از روغن مغز ماکادميا مي توان در صنايع آرايشي و بهداشتي سود جست. از آنجا که ميوه ماکادميا بيش از 72% اسيد چرب غير اشباع دارد، اين خشکبار مي تواند  افزودني مناسبي براي رژيم غذايي روزانه ، جهت کاهش کلسترول خون باشد  و اين ميوه را مي توان به صورت خام، بوداده، با نمک، بي نمک و يا به عنوان چاشني در غذا مصرف کرد.
صرفنظر از اهداف بازرگاني پرورش ماکادميا، اين درخت هميشه سبز، بلند و گسترده با عمري طولاني و گلهايي بسيار خوشبو، گياهي زينتي مناسب مي تواند باشد.
هم اينک در ايران تعدادي از گونه هاي اين گياه در منطقه اي از شمال کشور به چشم مي خورد وشرايط رشد اين گونه درختي در ايران از جنبه اقتصادي در دست بررسي است .